Sadržaj, Web, Google Ads i eksperimenti na primjeru IPL tretmana

Na primjeru polaznika koji se bavi distribucijom proizvoda i prodajom IPL tretmana možeš vidjeti kako izgleda kompletna kampanja koja uključuje sadržaj za sve faze kupovnog ciklusa, web, Google i Facebook Adse uz testiranje i praćenje rezultata kroz Google Analytics. Rok je neke elemente dobro posložio, ali možeš vidjeti i dosta početničkih grešaka i savjeta za optimizaciju. Kako to sve izgleda u praksi pogledaj u pokaznoj radionici koju održavamo u sklopu Akademije digitalnog marketinga

Prijavi se za pokazne radionice, novosti i besplatnu edukaciju u sklopu Akademije digitalnog marketinga.